Entreplanta babesa

Egitura metalikoak, hormogoizko forjatuak, zurezko egiturak, igogailuak, eskailerak...

Gure sistemak:

Morteroa

Bermikulitazko morteroa

Pintura intumezentea

Tecbor panelak

Conlit panelak

Pintura ablatiboa