Sellatzeko sistemak

Gauregun, edozein eraikinetan instalaketa anitz aurkitzen dira_ elektrikoak, telefono, edo urarenak... Instalaketa hauek, su sektore desberdinetan kokatzen dira, sektorizazio hau arriskuan ipiniaz, suaren zabalketa erraztuz.

 

Beraz, instalaketa hauek sortzen dituzten zulo edo espazio gustiak ondo sellatu eta babestu behar dira.  Dilatazio juntak eta beste edozein motatako irekidurak ondo tratatzeko soluzio desberdinak dauzkagu.


Gure babes sistemak:

- Pasta lotura puntuetan
- Masilla intumeszentea
- Espuma
- Rejillak
- Collarin intumeszenteak
- Multicollarín intumeszenteak
- Mangitoak
- Zakutxoak